Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.

W naszej parafii Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się nieustannie od 10.10.1997 roku, w każdy czwartek po wieczornej Mszy świętej. Prowadzą ją członkowie wspólnot modlitewnych.

Adoracją Najświętszego Sakramentu jest oddawanie czci Bogu, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie wystawionym w monstrancji.

Adoracja to nie tylko osobista postawa, nawet jeżeli jest głównie sprawą duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który uwielbia Chrystusa i uwielbia wraz z Nim Jego Ojca oraz adoruje w imieniu całej ludzkości, ponieważ pozostaje zjednoczony z Jezusem.

Owocem adoracji jest wzrost nadprzyrodzonej wiary. Aby adorować, trzeba czynić akty wiary. Wzrastając w tym akcie wiary, tzn. w uznaniu tego, kim Bóg jest i co robi, dochodzimy do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej.

Jan Paweł II w swej ostatniej encyklice „Ecclesia de Eucharistia” („O Eucharystii w życiu Kościoła”) pisał o Najświętszym Sakramencie:

„Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! Wielu świętych dało przykład tej praktyki, wielokrotnie chwalonej i zalecanej przez Magisterium. W sposób szczególny wyróżniał się w tym św. Alfons Maria Liguori, który pisał: «Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas»”