Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Ewangelia na niedzielę 19.01.2020

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. [J 1, 14a. 12a]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 1, 29-34]

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.01.2020

 • Od wtorku 7 stycznia rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie - Kolędę w Naszej Parafii. Porządek Kolędy we wpisie poniżej.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.

Ewangelia na niedzielę 12.01.2020

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". [Mk 9, 7]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 3, 13-17]

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.01.2020

 • Od wtorku 7 stycznia rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie - Kolędę w Naszej Parafii. Porządek Kolędy we wpisie poniżej.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.

Szóstego stycznia obchodzimy święto Trzech Króli - na cześć Trzech Mędrców ze Wschodu, Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wg Ewangelii św. Mateusza udali się oni do Jerozolimy w celu poszukiwania króla. Przepowiednia oznajmiła im, aby szli do Betlejem, a trasę do Dzieciątka miała wskazać gwiazda, którą widzieli na Wschodzie. Po drodze wstąpili na dwór króla Judei, Heroda. Ten usłyszawszy nowinę, w Chrystusie upatrywał rywala do tronu. Mędrcy ujrzawszy gwiazdę, odnaleźli Świętą Rodzinę i ofiarowali Bożej Dziecinie swoje najcenniejsze dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Złotem ogłosili Jezusa Królem królów, przez kadzidło odkryli w Nim Najwyższego Kapłana, natomiast mirra miała zapowiadać mękę Chrystusa.

Trzej Królowie z darami

Podczas snu Trzej Królowie otrzymali wskazówkę, by wrócić do swych krajów inną drogą.

Wg tradycji poświęconą kredą oznaczamy w owym dniu drzwi naszych domów znakami C+M+B 2019. Nie jest to jak się błędnie przyjmuje K+M+B czyli imiona Trzech Króli. C+M+B oznacza "Christus Mansionem Benedicat" - czyli "Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)" lub "Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu".[1]

[1] Źródło: www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1283,nie-pisz-na-swoich-drzwiach-kmb.html

Ewangelia 06.01.2020

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 2,1-12]

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ewangelia na niedzielę 05.01.2020

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. [1 Tm 3,16]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 1,1-18]

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 05.01.2020

 • Jutro 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Święto Trzech Króli. Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wody oraz kredy i kadzidła, będą przygotowane specjalne zestawy.
 • Od wtorku 7 stycznia rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie - Kolędę w Naszej Parafii. Porządek Kolędy we wpisie poniżej.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.

Odwiedziny duszpasterskie - Kolęda 2020r.
Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 9:00

 • 07.01 – Wtorek: ul. Bursztynowa nr 1 – 62.
 • 08.01 – Środa: ul. Bursztynowa nr 64 – do końca.
 • 09.01 – Czwartek: ul. Mączna nr 1 – 43.
 • 10.01 – Piątek: ul. Mączna nr 53 – 136.
 • 11.01 – Sobota: ul. Mstowska /od nr 37 A/ i ul. Skalna.
 • 12.01 – Niedziela.
 • 13.01 – Poniedziałek: ul. Mirowska 165 i ul. Morenowa /od ul. Komornickiej/ oraz ul. Mirowska 247/251 - blok wodociągów i ul. Filtrowa.
 • 14.01 – Wtorek: ul. Hektarowa nr 1 – 27.
 • 15.01 – Środa: ul. Hektarowa nr 29 – 48A.
 • 16.01 – Czwartek: ul. Hektarowa nr 50 – 75.
 • 17.01 – Piątek: ul. Rozdolna, ul. Turystyczna.
 • 18.01 – Sobota: ul. Skalna 3, ul. Prędziszów, ul. Krańcowa i ul. Wodociągowa.
 • 19.01 – Niedziela.
 • 20.01 – Poniedziałek: ul. Mirowska nr 149 – 198.
 • 21.01 – Wtorek: ul. Mirowska nr 203 – 246.
 • 22.01 – Środa: ul. Mirowska nr 247 – 291.
 • 23.01 – Czwartek: ul. Mirowska nr 293 – 341.
 • 24.01 – Piątek: ul. Mirowska nr 345 – 373.
 • 25.01 – Sobota: ul. Mirowska nr 384 – 414.
 • 26.01 – Niedziela.
 • 27.01 – Poniedziałek: ul. Komornicka nr 1 – 50.
 • 28.01 – Wtorek: ul. Komornicka nr 51 – 78.
 • 29.01 – Środa: ul. Komornicka – dokończenie.
 • 01.02 – Sobota: od godz. 10:00 – kolęda na życzenie.

Ks. Andrzej Nieznański – proboszcz.
Tel. 691017710.

Zestaw na kolędęPodczas wizyty duszpasterskiej, czyli innymi słowy kolędy powinny być na stole następujące elementy:

Na stole pokrytym białym obrusem stawiamy krzyż. Po jego obu stronach umieszczamy świece, których płomień symbolizuje przyjście Chrystusa. Na samym środku kładziemy otwartą Biblię. Do błogosławieństwa domu i rodziny konieczna jest woda święcona, obok której powinno znaleźć się kropidło. Jeśli nie mamy wody święconej, trzeba uprzedzić księdza, który wodę poświęci.

Przygotujmy także do podpisu zeszyty do religii i/lub indeksy do bierzmowania swoich dzieci.

Kartka na Boże Narodzenie 2019

Ewangelia na niedzielę 22.12.2019

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. [Mt 1,18-24]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 1,18-24]

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.12.2019

 • We wtorek 24 grudnia Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msza św. i zakończenie Rorat o godz. 8:00. Zachowajmy tradycyjny post oraz wszystkie zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną.
 • O północy 24/25 grudnia Pasterka Bożonarodzeniowa i rozpoczniemy - Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek Mszy św. niedzielny.
 • 26 grudnia - II Dzień Świąt - św. Szczepana o godz. 8:00 i 11:30 poświęcenie owsa.
 • W piątek 27 grudnia z racji święta św. Jana Ewangelisty na Mszy św. o godz. 17:00 - poświęcenie wina.
 • Serdecznie dziękuję pp. Tadeuszowi Krętuś, Tadeuszowi Woszczyna i Janowi Piwowar za pomoc przy uprzątnięciu cmentarza - wywóz kwiatów.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z parafialnej pielgrzymki do Chorwacji i Bośni i Hercegowiny (Plitwickie Jeziora – Medjugorie – Mostar – Dubrownik – Trogir – Verpić – Split – Wyspy Kornati - Biograd), która odbyła się we wrześniu:

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 15.12.2019

Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. [Iz 61,1]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 11,2-11]

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.12.2019

 • Wielkie "Bóg zapłać" ks. Tomaszowi Nowakowi za poprowadzenie naszych rekolekcji adwentowych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za liczny udział w rekolekcjach i hojne ofiary złożone na tacę.
 • Od wtorku będziemy przygotowywać dekorację bożonarodzeniową w kościele. Serdecznie proszę Radę Parafialną i Akcję Katolicką o pomoc w przywiezieniu i oprawieniu choinek oraz montażu szopki.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Radni w stosownym czasie rozniosą poświęcone opłatki wigilijne do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 08.12.2019

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. [Łk 1,28]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1,26-38]

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.12.2019

 • Dziś - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, a o godz. 12:00 - Godzina Łaski.
 • W piątek 13 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Program m.in. na stronie parafialnej.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • W zeszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki wigilijne, które radni w stosownym czasie rozniosą do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół. Zebranie Rady Parafialnej w czwartek 5 grudnia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 • Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych, które odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 13-15.12.2019

Piątek 13.12.2019r.

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Sobota 14.12.2019

Spowiedź od godz. 7:30 do 9:00 i od 15:30 do 18:00

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Odwiedziny chorych.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Niedziela 15.12.2019

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 11:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką ogólną.

Rekolekcje wygłosi ks. Tomasz Nowak.