Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Szóstego stycznia obchodzimy święto Trzech Króli - na cześć Trzech Mędrców ze Wschodu, Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wg Ewangelii św. Mateusza udali się oni do Jerozolimy w celu poszukiwania króla. Przepowiednia oznajmiła im, aby szli do Betlejem, a trasę do Dzieciątka miała wskazać gwiazda, którą widzieli na Wschodzie. Po drodze wstąpili na dwór króla Judei, Heroda. Ten usłyszawszy nowinę, w Chrystusie upatrywał rywala do tronu. Mędrcy ujrzawszy gwiazdę, odnaleźli Świętą Rodzinę i ofiarowali Bożej Dziecinie swoje najcenniejsze dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Złotem ogłosili Jezusa Królem królów, przez kadzidło odkryli w Nim Najwyższego Kapłana, natomiast mirra miała zapowiadać mękę Chrystusa.

Trzej Królowie z darami

Podczas snu Trzej Królowie otrzymali wskazówkę, by wrócić do swych krajów inną drogą.

Wg tradycji poświęconą kredą oznaczamy w owym dniu drzwi naszych domów znakami C+M+B 2019. Nie jest to jak się błędnie przyjmuje K+M+B czyli imiona Trzech Króli. C+M+B oznacza "Christus Mansionem Benedicat" - czyli "Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)" lub "Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu".[1]

[1] Źródło: www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1283,nie-pisz-na-swoich-drzwiach-kmb.html

Ewangelia na niedzielę 06.01.2019

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza[Mt 2,1-12]

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 06.01.2019

 • Dziś - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Święto Trzech Króli. Na każdej Mszy św. poświęcenie wody oraz kredy i kadzidła, są przygotowane specjalne zestawy. Na Mszy św. o godz. 9:30 - będą jasełka przygotowane przez uczniów z Naszej szkoły /Podziękowania dla firmy "Jagopol" za bufet owocowy/.
 • W przyszłą niedzielę 13 stycznia, po Mszy św. o godzinie 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 • W tym tygodniu kontynuacja kolędy - odwiedzin duszpasterskich - zgodnie z programem umieszczonym poniżej.

Odwiedziny duszpasterskie - Kolęda 2019r.
Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 9:00

 • 02.01 – Środa: ul. Bursztynowa nr 1 – 62.
 • 03.01 – Czwartek: ul. Bursztynowa nr 64 – do końca.
 • 04.01 – Piątek: ul. Rozdolna, ul. Turystyczna.
 • 05.01 – Sobota od godz. 11.00: ul. Skalna 3, ul. Prędziszów, ul. Krańcowa i ul. Wodociągowa.
 • 06.01 – Niedziela: Uroczystość Trzech Króli.
 • 07.01 – Poniedziałek: ul. Mączna nr 1 – 43.
 • 08.01 – Wtorek: ul. Mączna nr 53 – 136.
 • 09.01 – Środa: ul. Mirowska nr 149 – 198.
 • 10.01 – Czwartek: ul. Mirowska nr 203 – 246.
 • 11.01 – Piątek: ul. Mirowska nr 247 – 291.
 • 12.01 – Sobota: ul. Mirowska nr 293 – 341.
 • 13.01 – Niedziela.
 • 14.01 – Poniedziałek: ul. Mirowska nr 345 – 373.
 • 15.01 – Wtorek: ul. Mirowska nr 384 – 414.
 • 16.01 – Środa: ul. Komornicka nr 1 – 50.
 • 17.01 – Czwartek: ul. Komornicka nr 51 – 78.
 • 18.01 – Piątek: ul. Komornicka – dokończenie.
 • 19.01 – Sobota: ul. Mstowska /od nr 37 A/ i ul. Skalna.
 • 20.01 – Niedziela.
 • 21.01 – Poniedziałek: ul. Morenowa i domy w lesie /od ul. Komornickiej/ oraz ul. Mirowska 247/251, blok wodociągów i ul. Filtrowa.
 • 22.01 – Wtorek: ul. Hektarowa nr 1 – 27.
 • 23.01 – Środa: ul. Hektarowa nr 29 – 48A.
 • 24.01 – Czwartek: ul. Hektarowa nr 50 – 75.

Ks. Andrzej Nieznański – proboszcz.
Tel. 691017710.

Zestaw na kolędęPodczas wizyty duszpasterskiej, czyli innymi słowy kolędy powinny być na stole następujące elementy:

Na stole pokrytym białym obrusem stawiamy krzyż. Po jego obu stronach umieszczamy świece, których płomień symbolizuje przyjście Chrystusa. Na samym środku kładziemy otwartą Biblię. Do błogosławieństwa domu i rodziny konieczna jest woda święcona, obok której powinno znaleźć się kropidło.

Przygotujmy także do podpisu zeszyty do religii i/lub indeksy do bierzmowania swoich dzieci.

Ewangelia na niedzielę 23.12.2018

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. [Łk 1,38]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1,39-45]

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 23.12.2018

 • Jutro Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msza św. i zakończenie Rorat o godz. 8:00. Zachowajmy tradycyjny post oraz wszystkie zwyczaje i tradycje związane z wieczerzą wigilijną.
 • O północy 24/25 grudnia Pasterka Bożonarodzeniowa i rozpoczniemy - Uroczystość Narodzenia Pańskiego, a w środę 26 grudnia - II Dzień Świąt. Porządek Mszy św. niedzielny. W św. Szczepana o godz. 8:00 i 11:30 poświęcenie owsa.
 • W czwartek 27 grudnia z racji święta św. Jana Ewangelisty na Mszy św. o godz. 17:00 - poświęcenie wina.
 • W przyszłą niedzielę 30 grudnia - Święto Najświętszej Rodziny - Jubileusz 60-lecia powstania Naszej Parafii. Uroczystą Sumę odprawi Ks. Bp Andrzej Przybylski. Serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian.
 • Odwiedziny duszpasterskie - kolędę rozpoczniemy 2 stycznia od ul. Bursztynowej.
 • Uroczystość I Komunii Św. zawsze w trzecią niedzielę maja. W 2020 roku będzie to 17 maja.
 • Przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 6zł, a duże po 12zł.

Ewangelia na niedzielę 16.12.2018

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 3,10–18]

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.12.2018

 • Wielkie "Bóg zapłać" ks. Pawłowi Kostrzewskiemu za poprowadzenie naszych rekolekcji adwentowych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za liczny udział w rekolekcjach i hojne ofiary złożone na tacę.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Od wtorku będziemy przygotowywać dekorację bożonarodzeniową w kościele. Serdecznie proszę Radę Parafialną i Akcję Katolicką o pomoc w przywiezieniu i oprawieniu choinek oraz montażu szopki. A młodzież zapraszam w czwartek i piątek od 18:00 do ubierania choinek.
 • Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnym mini-festynie choinek bożonarodzeniowych we współpracy z hurtownią warzyw i owoców "Jagopol". Od poniedziałku do piątku włącznie będzie możliwość nabycia choinek - jodła kaukaska, cięta, dwa rodzaje: 1,8-2,3m - 80zł; 2,3-2,7m - 100zł; Drzewka przy wejściu do kościoła po lewej stronie. Na razie jest 20 szt., a kolejne zostaną przywiezione w miarę potrzeby. Możemy je oglądać, nabywać a także składać zamówienia u p. Zbigniewa.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 6zł, a duże po 12zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2019 rok: 1) 6-9 czerwca - Lwów /potrzebne paszporty/, lub jeśli sytuacja na Ukrainie pogorszy się lub nie będzie chętnych to w tym samym terminie będzie pielgrzymka krajowa - Sandomierz, Zamość Solina, Komańcza, Dukla. 2) 13-21 września - Chorwacja - Medjugorie /wystarczy dowód osobisty/.

07 – 09.06.2019

1 DZIEŃ

Wyjazd z CZĘSTOCHOWY we wczesnych godzinach porannych. Trasa przejazdu Katowice - Rzeszów – Korczowa – Lwów (jazda non stop z krótkimi przerwami na posiłki – prowiant własny uczestników). W godz. popołudniowych przyjazd do LWOWA - w tym dniu podczas objazdu miasta zobaczymy: kościół św. Elżbiety, Uniwersytet Jana Kazimierza, Gmach Politechniki Lwowskiej, Katedrę Grekokatolicką, Arsenał Miejski, Arsenał Królewski, Basztę Prochową. Ok godz. 16.00 czas wolny na Rynku - wymiana walut. Po którym rozpoczniemy dalsze zwiedzanie Starówki - zobaczymy Rynek, Ratusz, Czarną Kamienicę, Kamienicę, Kamienicę Królewską, Kamienicę Wenecką. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Po którym rozpoczniemy zwiedzanieLWOWA - zobaczymy w tym dniu m.in. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Następnie w Kościele św. Antoniego na Łyczakowie będziemy uczestniczyć we Mszy św. Dalsze zwiedzanie miasta - zobaczymy Katedrę Ormiańską oraz Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego. W trakcie zwiedzania 2 – godzinny czas wolny z możliwością zakupu pamiątek na Targu Sztuki Ludowej. Po którym zobaczymy Kaplica Boomów, Pomnik A. Mickiewicza, Wały Hetmańskie oraz Gmach Opery. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem dla chętnych wyjście do Teatru Opery i Baletu z możliwością uczestnictwa w wieczornym spektaklu lub wieczorny spacer po Rynku.

3 DZIEŃ

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie miasta i okolic - zobaczymy w tym dniu m.in. ulicę Jagiellońska, Plac Smolki, Kasyno Szlacheckie, Uniwersytet oraz Pałac Potockich. W trakcie zwiedzania – godzinny czas wolny. Ok godz. 13.00 Msza św. w Katedrze Łacińskiej. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski - przejazd non stop z krótkimi przerwami na toaletę i ewentualny posiłek. Powrót do CZĘSTOCHOWY w godzinach nocnych

CENA : 630,00 zł / os + 15 euro / os - 45 osób

Świadczenia zawarte w cenie:

ZAKWATEROWANIE:

2 noclegi w hotelu *** - pokoje 2,3 os. z łazienkami

WYŻYWIENIE:

2 śniadania, 2 obiadokolacje

TRANSPORT:

Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.

UBEZPIECZENIE:

Signal Iduna S.A. – KL (20 000 EUR z chorobami przewlekłymi) + NNW (15 000 PLN), + bagaż (1 000 PLN).

INNE:

Opiekę księdza na całej trasie + przewodnik lokalny w trakcie zwiedzania. Koszty biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz biletów na spektakl wieczorny do Opery.

Cena nie zawiera:

* kosztów dodatkowych ubezpieczeń (koszty rezygnacji), dopłaty do pokoju 1 osobowego, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

UWAGA :

Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

Faustyna KowalskaW drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku, podczas Mszy kanonizacyjnej Faustyny Kowalskiej.

Po raz pierwszy Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta 22.02.1931 roku, gdy przekazywał siostrze Faustynie wolę co do powstania obrazu Chrystusa Miłosiernego. Eugeniusz Kazimirowski namalował w 1934 roku pierwotną wersję tegoż obrazu. Większość rozmów z Mesjaszem, święta zapisała w Dzienniczku, stanowiącym inspirację dla encykliki papieża Jana Pawła II Dives in Misericordia - o Bożym Miłosierdziu (z 30.11.1980 roku). Papież zmarł 02.04.2005 roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

W późniejszym czasie Zbawiciel wyjaśnił, co przedstawia ten obraz: blady promień symbolizuje wodę usprawiedliwiającą dusze, a czerwony - oznacza krew, która jest życiem dusz.

Obraz Miłosierdzia Bożego - pierwotna wersjaPan wskazał Świętej także pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata:

 • koronka do Miłosierdzia Bożego
 • modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”
 • modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia (o 15.00)
 • obchodzenie święta Miłosierdzia
 • szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem oraz czynem.

Swe nieskończone Miłosierdzie Chrystus okazuje podczas każdej Mszy świętej - gdy ofiarowuje się za nas pod postacią chleba i wina. Ta ofiara jest taką samą ofiarą jak ofiara za grzechy ludzkie Mesjasza na krzyżu - czysta i doskonała. Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza wiernym grzechy podczas spowiedzi. Udziela swej miłości małżonkom i zachęca, by na niej budować swe życie. Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych i podtrzymuje ich w cierpieniu.

Najlepszą odpowiedzią człowieka na miłość Boga jest poświęcenie całego siebie kochającemu Ojcu oraz miłowanie bliźniego jak siebie samego.

Ewangelia

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20, 29]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 20, 19-31]

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

15 – 21.07.2018

Budapeszt – Wiedeń – Krems – Salzburg – Praga

1 DZIEŃ Niedziela 15.07.2018

Wyjazd z MIROWA około 23.30, przekroczenie punktu granicznego - Cieszyn, przejazd przez Czechy, Słowację na Węgry (jazda non stop z krótkimi przerwami na posiłki – prowiant własny uczestników).

2 DZIEŃ Poniedziałek 16.07.2018

Przyjazd do BUDAPESZTU w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od Wzgórza Gellerta, które wznosi się 130 m. ponad nabrzeże Dunaju (wjazd autokarem), i na którego szczycie stoi Pomnik Wolności i zbudowana przez Habsburgów Cytadela. Podziwianie wspaniałej panoramy miasta, której punktem centralnym jest Dunaj z jego pięknymi mostami. Przejazd na wzgórze zamkowe pod Basztę Rybacką, Kościół Macieja i zamek. Potem Parlament, Bazylika Stefana i przejdziemy na ulicę Vaci, wizyta w hali targowej. Następnie przejedziemy na przystań gdzie odbędziemy rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Po krótkim odpoczynku przejazd do węgierskiej czardy na kolację. Przejazd do hotelu. Nocleg.

3 DZIEŃ Wtorek 17.07.2018

Śniadanie. Wyjazd z hotelu ok. godz. 800. Około godz. 1200 przyjazd do stolicy Austrii - WIEDNIA. Wjazd na Wzgórze Kalenberg – słynne z Odsieczy Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Zwiedzanie Kościoła Polskiego, panorama miasta z tarasów widokowych. Zwiedzanie Wiednia: dawna letnia rezydencja cesarska Schönbrunn, spacer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem widokowym. Ringstrasse - otaczająca historyczne centrum metropolii, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Burgtheater, Kościół Wotywny. Belweder z pięknymi ogrodami, dom Hundertwassera. Spacer po centrum - gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynna ze swoich kolorowych dachówek, Hofburg - rezydencja cesarska, Plac Graben, Plac św. Szczepana oraz Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Wiednia. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ Środa 18.07.2018

Śniadanie. Wyjazd z hotelu ok. godz. 800. Przejazd do KREMS - STEIN - najstarszego miasta Dolnej Austrii, malowniczo położonego nad Dunajem, perły architektury renesansowej. Miasto leży na krańcu słynnej doliny Wachau - rejonu znanego od czasów rzymskich z uprawy wina. Spacer po miasteczku, rejs statkiem po Dunaju (przejazd autokaru do Melk) słynną doliną Wachau wśród winnic, średniowiecznych zamków i opactw. MELK - to drugie, co do wielkości opactwo Benedyktynów w Europie, miejsce pielgrzymek austriackich cesarzy; z dziedzińca rozciąga się zachwycająca panorama na Dunaj. Klasztor Benedyktynów z przepięknym kościołem p.w. św. Piotra i Pawła należy do najwspanialszych obiektów architektury baroku w Europie. Przejazd do hotelu w Salzburgu. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ Czwartek 19.07.2018

Po śniadaniu zwiedzanie SALZBURGA - jednego z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta, które w 1996 r. zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: ogród i pałac arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta), Opactwo św. Piotra, romański kościół św. Ruprechta (XI wiek), Rezidenzplatz, pomnik Mozarta. Czas wolny. Zwiedzanie ogrodów wodnych - Pałac Hellbrunn, otoczony rozległym parkiem jest zaliczany do najpiękniejszych przykładów architektury manierystycznej na północ od Alp i jest unikatem w całej Europie. Słynne ogrody z wodotryskami, zaprojektowane w 1618 roku zachwycają zwiedzających po dziś dzień. Około 16.00 wyjazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ Piątek 20.07.2018

Śniadanie. Godz. 8.30. Zwiedzanie PRAGI rozpoczniemy od wizyty na Hradczanach, dzielnicy w której zgromadzone są najcenniejsze budowle i pamiątki rozkwitu miasta nad Wełtawą, takie jak: Strahowski klasztor z muzeum miniatur, praska loreta, pałace –Toskański Szwarzenbergów i pałac arcybiskupi. Zwiedzamy zamek królewski z przepiękną Salą Władysławowską. W obrębie zamku hradczańskiego znajduje się również katedra Św. Wita – miejsce spoczynku władców Czech i kaplica św. Wacława – patrona Czech, złota uliczka, zamieszkiwana niegdyś przez strażników pałacowych. Przejście na Małą Stranę - dzielnicę założoną przez Karola Luksemburskiego. Krótki czas wolny. Spacer po moście Karola, czyli 510 metrów kontaktu z Wełtawą i artystami portrecistami, zwiedzanie Starego Miasta, zegar ratuszowy Orloj, sławny dzięki ruchomym figurkom Apostołów i inne obiekty starówki. Czas wolny. Przejście na Nowe Miasto, zwiedzanie centrum Pragi (m.in. Plac Wacława, Dom Miejski, Brama Prochowa). Obiad. Krótki czas wolny na zakup pamiątek. Około 18.00 wyjazd do kraju.

7 DZIEŃ Sobota 21.07.2018

Przyjazd do MIROWA w godzinach wczesno porannych. Zakończenie pielgrzymki.

CENA : 720,00 zł + 270 euro

Świadczenia zawarte w cenie:

ZAKWATEROWANIE:

4 noclegi w hotelach ** i *** pokoje 2,3 os. z łazienkami: 1 nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie, 1 nocleg w hotelu *** w okolicy Wiednia , 1 nocleg w hotelu **/*** w Salzburgu , 1 nocleg w hotelu **/*** w Pradze

WYŻYWIENIE:

4 śniadania, 4 obiadokolacje

TRANSPORT:

Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.

UBEZPIECZENIE:

Signal Iduna S. A.

INNE:

Opiekę pilota na całej trasie.

Cena zawiera :

Kosztu biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników, przejazdów metrem oraz słuchawek.

* system Alma Tour Guide (bezprzewodowy elektroniczny system komunikowania się pomiędzy pilotem / przewodnikiem a uczestnikami wycieczki powodujący, że podczas zwiedzania cały czas uczestnicy słyszą zarówno przewodnika jak i pilota grupy).

Informacje praktyczne .

W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona). Cena ewentualnych dodatkowych posiłków w trakcie zwiedzania ok. 12 EUR (płatne przez uczestników indywidualnie). Napoje do kolacji płatne dodatkowo: ok. 2-3 EUR na os.

UWAGA :

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

FESTYN PARAFIALNY
na rzecz budowy nowego kościoła

NIEDZIELA 07.05.2017 r.
godz. od 8:45 do 18:00
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Mirowie

Od godz. 8:45 do 17:45 - zabawa fantowa
– każdy los wygrywa!!!

oraz

kawiarenka – wypieki domowe, grill, kawa, herbata, napoje chłodzące i lody firmy ALEX-POL oraz Produkty regionalne „BULLE”

Od godz. 14:00 - atrakcje festynu:

 • dobra muzyka dla wszystkich!!!
 • dmuchane zamki!!!
 • gry i zabawy dla młodszych i starszych!!!

Godz. 18:00 - losowanie
nagród głównych:

 • komplety wypoczynkowe,
 • felgi aluminiowe do samochodu,
 • tablet,
 • AGD: elektryczny mop parowy,
 • grill elektryczny,
 • 5 ͯ 100 zł talony na zakupy w sklepie Lewiatan-Mirów,
 • haftowany obraz,
 • prostownica do włosów.

ZAPRASZA RADA PARAFIALNA
i AKCJA KATOLICKA

Faustyna KowalskaW drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku, podczas Mszy kanonizacyjnej Faustyny Kowalskiej.

Po raz pierwszy Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta 22.02.1931 roku, gdy przekazywał siostrze Faustynie wolę co do powstania obrazu Chrystusa Miłosiernego. Eugeniusz Kazimirowski namalował w 1934 roku pierwotną wersję tegoż obrazu. Większość rozmów z Mesjaszem, święta zapisała w Dzienniczku, stanowiącym inspirację dla encykliki papieża Jana Pawła II Dives in Misericordia - o Bożym Miłosierdziu (z 30.11.1980 roku). Papież zmarł 02.04.2005 roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

W późniejszym czasie Zbawiciel wyjaśnił, co przedstawia ten obraz: blady promień symbolizuje wodę usprawiedliwiającą dusze, a czerwony - oznacza krew, która jest życiem dusz.

Obraz Miłosierdzia Bożego - pierwotna wersjaPan wskazał Świętej także pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata:

 • koronka do Miłosierdzia Bożego
 • modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”
 • modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia (o 15.00)
 • obchodzenie święta Miłosierdzia
 • szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem oraz czynem.

Swe nieskończone Miłosierdzie Chrystus okazuje podczas każdej Mszy świętej - gdy ofiarowuje się za nas pod postacią chleba i wina. Ta ofiara jest taką samą ofiarą jak ofiara za grzechy ludzkie Mesjasza na krzyżu - czysta i doskonała. Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza wiernym grzechy podczas spowiedzi. Udziela swej miłości małżonkom i zachęca, by na niej budować swe życie. Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych i podtrzymuje ich w cierpieniu.

Najlepszą odpowiedzią człowieka na miłość Boga jest poświęcenie całego siebie kochającemu Ojcu oraz miłowanie bliźniego jak siebie samego.

ŚmingusówkaPoniedziałek Wielkanocny w całej Polsce znany jest jako „śmigus - dyngus”. Przeżywamy go pod znakiem wody święconej, jak i zwykłej.

Polewając się nawzajem wodą, przypomnijmy sobie że owy zwyczaj pochodzi prawdopodobnie z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy chrześcijaństwa rozganiali wiernych głoszących Zmartwychwstanie Pańskie.

Nie możemy zapominać również, iż wszyscy zostaliśmy obmyci wodą Chrztu świętego. W tym dniu pamiętajmy o swej godności chrześcijańskiej oraz o tym, że zanurzeni w śmierci Chrystusa, jak On powstaniemy z martwych i wkroczymy w „nowe życie”.

EWANGELIA

Ewangelia wg św. Mateusza [Mt 28,8-15]

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Źródło:mateusz.pl - Czytania na każdy dzień

To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa. Obchodzona jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.

Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu Jezusa, Maria Magdalena, Maria - matka Jakuba i Salome poszły o wschodzie słońca na grób aby namaścić Jego ciało. Grób był otwarty, kamień odsunięty, a w środku nie było ciała Mesjasza, ponieważ zmartwychwstał. Wg Ewangelii św. Marka, kobiety spotkały w grocie młodzieńca, a św. Mateusz pisze iż był to Anioł.

W dniu zmartwychwstania Chrystusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie, rozgoryczeni śmiercią swojego Nauczyciela. W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus. Dopiero po dotarciu na miejsce, Jezus został rozpoznany przez uczniów podczas łamania chleba.

ZmartwychwstaniePierwsza Niedziela Wielkanocna to dzień radości, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ostatnim słowem Pana nie były śmierć i poniżenie, lecz zmartwychwstanie i chwała. Dlatego Wielka Niedziela jest świętem zwycięstwa Jezusa nad szatanem i nad śmiercią. Chrystus został ofiarowany na krzyżu jako nasza Pascha, co oznacza, że i my w Nim i poprzez Niego uczestniczymy w Jego zwycięstwie złem.

Msza rezurekcyjna:

Mszę rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Hostią w monstrancji oraz liturgiczne symbole święta: krzyż ozdobiony stułą, paschał i figura Jezusa Zmartwychwstałego. Procesja rozpoczyna się przy znajdującym się w kościele Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Jezusa. Niosąc monstrancję z Hostią, celebrans prowadzi całą procesję dookoła kościoła. Na początku Mszy świętej wznoszony jest okrzyk radości „Alleluja!” (czyli Chwalcie Boga).

W polskim zwyczaju każda rodzina po porannej rezurekcji składa sobie wielkanocne życzenia i zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego.

Sobota to czas czuwania i straży nad grobem Jezusa. Modlitewna zaduma oraz wyciszenie panują do późnych godzin popołudniowych .Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota jest, obok Wielkiego Piątku, jednym z dwóch dni w roku kiedy nie odprawia się Mszy świętej.

Warta nad grobem Pana Jezusa

W kościołach odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu złożonego do Grobu, a wierni oddają pokłon krzyżowi. Tego dnia kapłani święcą pokarmy przeznaczone na stół świąteczny takie jak:

Święconka Wielkanocna

 • jajka - oznaczające życie i odrodzenie
 • baranka - symbol Jezusa Chrystusa jako Bożego Baranka
 • chleb - to Ciało Chrystusa, jest oznaką dostatku
 • chrzan - wraz z masłem to znak goryczy i słodyczy po śmierci oraz zmartwychwstaniu
 • sól - symbol dostatku i gościnności
 • wędliny - oznaczają kończący się Wielki Post.

Pamiętamy także o tym, by pokarmem podzielić się także z potrzebującymi.

Liturgia Wielkiej Soboty:

W ten dzień wieczorem kończy się adoracja przy Grobie Pańskim a rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej składająca się z czterech części:

PaschałLiturgii Światła - przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał - symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: alfa i omega. Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa do punktu omega. Ponadto ksiądz wbija w paschał pięć gwoździ symbolizujących pięć ran Chrystusa. Liturgia ŚwiatłaNastępnie diakon lub kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa.

Liturgii Słowa - w tym dniu przewidziane jest 9 czytań biblijnych. Część z nich można pominąć, lecz zawsze należy przeczytać urywek z Księgi Wyjścia, mówiący o przejściu przez Morze Czerwone. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje „Gloria”, w trakcie którego biją dzwony, grają organy. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię.

Liturgii Chrzcielnej - po homilii następuje liturgia chrzcielna w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po niej celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. Po błogosławieństwie wody chrzcielnej odmawiamy przyrzeczenia chrzcielne przy zapalonych świecach.

Liturgii Eucharystycznej - jej przebieg jest podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel, jednak kapłani odmawiają I Modlitwę Eucharystyczną.

Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. W niektórych kościołach procesja następuje pierwszą mszą poranną w Niedzielę Wielkanocną.

Gdy nastał ranek, wszyscy najwyżsi kapłani i starszyzna postanowili o zgładzeniu Jezusa. Oskarżali Mesjasza o podburzanie narodu, namawianie do niepłacenia podatków cesarzowi i podawanie się za żydowskiego króla. Zaprowadzono więc Go przed oblicze rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, który nie znajdując dowodów winy, odesłał Chrystusa do tetrarchy galilejskiego Heroda Antypasa, aby osądził swego poddanego. Król nie chciał podjąć się wydania wyroku i odesłał więźnia z powrotem do namiestnika rzymskiego.

Jezus przed Piłatem

Judasz widząc to, zwrócił srebrniki przyznając, że wydał niewinnego. Piłat wielokrotnie próbował uratować Jezusa, korzystając ze zwyczaju uwolnienia jednego z więźniów. Jednak arcykapłani namówili lud, aby głosował ze uwolnieniem Barabasza. Wówczas Chrystus po ubiczowaniu został skazany na śmierć krzyżową. Pojmano wtedy Mesjasza, który dźwigając swój krzyż udał się na miejsce zwane Trupia Czaszką (Golgotą). Tam został ukrzyżowany wraz z dwoma złoczyńcami. Około godziny piętnastej Jezus zaczął konać na krzyżu. Umarł około dwudziestej pierwszej. Józef z Arymatei poprosił o wydanie ciała Syna Bożego i złożył Go do grobu wykutego dla siebie w skale. Nie było czasu na szukanie grobu, bo zaczął się szabat i przygotowania do niedzielnego święta Paschy.

Śmierć na krzyżu

Liturgia Wielkiego Piątku:

Złożenie Pana Jezusa do grobuW tym dniu nie odprawia się Mszy świętych, z szacunku do ofiary Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy świata.

Wcześnie rano w Wielki Piątek odbywa się Liturgia Ciemnych Godzin na pamiątkę pojmania Jezusa. Po południu odbywają się Drogi Krzyżowe. A wieczorem, przed Liturgia Wielkopiątkową, księża wychodząc w ciszy przed ołtarz, padają przed nim twarzą do ziemi. Ten gest jest zwany prostratio.

Liturgia Męki Pańskiej składa się z Liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i procesji z Eucharystią do tabernakulum Grobu Pańskiego. Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Jezusa. Przy Grobie jest się wystawienie Najświętszego Sakramentu (w monstrancji nakrytym białym welonem) oraz krótka modlitwa.

Następnie, do późnych godzin nocnych, odbywa się czuwanie przy Grobie Pańskim.

W Wielki Piątek wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post.

Wieczorem, około dwudziestej pierwszej, pod przewodnictwem papieża odbywa się Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum.

Wielki Piątek

 • 8.00 – KŻR św. Dominika.
 • 9.00 – KŻR św. Maksymiliana Kolbe.
 • 10.00 – KŻR św. Jacka.
 • 11.00 – KŻR św. Stanisława BM.
 • 12.00 – ul. Mirowska od miasta do wodociągów.
 • 13.00 – ul. Mirowska od wodociągów do górki.
 • 14.00 – ul. Mirowska od górki do kościoła.
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego - ul. Filtrowa i ul. Morenowa.
 • 16.00 – ul. Skalna, ul. Turystyczna i ul. Rozdolna.
 • 17.15 – Droga krzyżowa.
 • 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku.
 • 20.00 – Nieustający Różaniec.

Wielka Sobota

 • 8.00 – ul. Mączna i ul. Zawodziańska.
 • 9.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 10.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 11.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 12.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 13.00 – ul. Komornicka od miasta do ul. Filtrowej.
 • 14.00 – ul. Komornicka od ul. Filtrowej do końca.
 • 15.00 – ul. Mstowska, ul. Wodociągowa i ul. Krańcowa.
 • 16.00 – ul. Bursztynowa, ul. Prędziszów.
 • 17.00 – ul. Hektarowa.
 • 18.00 – Liturgia Wielkiej Soboty.
 • 20.00 – Legion Maryi.

Program Świętego Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek – 13 kwietnia 2017 r.

 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18:00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy - do godz. 21:00

Wielki Piątek – 14 kwietnia 2017 r.

 • Adoracja w Ciemnicy od godz. 8:00
 • Droga krzyżowa - godz. 17:15
 • Liturgia Wielkiego Piątku - godz. 18:00
 • Adoracja przy Bożym Grobie - do godz. 21:00

Wielka Sobota – 15 kwietnia 2017 r.

 • Adoracja przy Bożym Grobie - od godz. 8:00
 • Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny godz.: 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00
 • Liturgia Wielkiej Soboty - poświęcenie ognia i wody - godz. 18:00
 • Adoracja przy Bożym Grobie - do godz. 21:00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017 r.

 • Rezurekcja - godz. 6:00
 • Następne Msze św.: godz. 9:30, 11:30 i 16:00
 • Nie ma Mszy św. o godz. 8.00!

Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.

 • Msze św. o godz. 8:00, 9:30, 11:30 i 16:00

To ostatnia niedziela przed Wielkanocą, będąca pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do Świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Jezusa. Zwiemy ją „Niedzielą Męki Pańskiej”, w tym dniu odbywają się podczas Mszy świętej czytania fragmentów Ewangelii związanych z ostatnimi dniami życia Jezusa.

Niedziela Palmowa - Wjazd do JerozolimyŚwięto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Jak podają czterej ewangeliści, było to przybycie uroczyste i triumfalne. Wjeżdżającego na osiołku Chrystusa witały tłumy z okrzykiem „Hosanna Synowi Dawida”. Lud wyszedł Mu na spotkanie, słał płaszcze i gałązki. Tego dnia przynosimy do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia, zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Po Mszy następuje uroczysta procesja z palmami.

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.