Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.

Mieszkańcy wsi Mirów (dziś w granicach miasta Częstochowy), należącej do parafii w Rędzinach, zakupili 10 marca 1948 r. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” podworski spichlerz i zamienili go na kaplicę. 28 maja 1949 r. poświęcił ją miejscowy Proboszcz ks. Stanisław Gołaszewski i odprawił tam pierwszą Mszę św. Zapoczątkowując w ten sposób jej sprawowanie w każdą niedzielę i święto.[1]

10 sierpnia 1952 r. biskup Zdzisław Goliński ustanowił tu samodzielną placówkę - choć jeszcze jako ekspozyturę - polecając zamieszkać na miejscu jej duszpasterzowi ks. Edwardowi Motłochowi, dotychczasowemu wikariuszowi w Rędzinach. Ks. E. Motłoch zamieszkał w wynajętym pokoju odległym o 1 km od kaplicy i rozpoczął pracę nad tworzeniem wspólnoty parafialnej. Nabył 1,98 ha ziemi przy kaplicy, a następnie kolejne działki, na których w latach 1957-58 wybudował plebanię i założył cmentarz grzebalny.[1]

30 grudnia 1958 r. biskup Zdzisław Goliński przekształcił ekspozyturę w pełnoprawną parafię. W 1965-66 r. pierwszy jej Proboszcz ks. E. Motłoch poszerzył kaplicę. Dobudował zakrystię i salkę katechetyczną. Dał jej nowy dach, a wkrótce też szlachetny tynk.[1]

W kolejnych latach kościół i plebania otrzymały centralne ogrzewanie gazowe. Cmentarz grzebalny jak również plac wokół kościoła został ogrodzony betonowym parkanem. W centralnym punkcie cmentarza stanął kilkumetrowy krzyż. Do cmentarza doprowadzono również wodę. Kościół wyposażono w nastawę ołtarzową z obrazem Matki Bożej Fatimskiej (dzieło Bolesława Rutkowskiego, 1953 r.), dębowe ławki oraz dwa konfesjonały.[1]

Za ks. Piotra Balickiego wymieniono instalację nagłaśniającą, pomalowano wnętrze świątyni, ufundowano kilkupoziomowy żyrandol, wokół kościoła ustawiono latarnie elektryczne, pod krzyżem cmentarnym zbudowano lastrykowy ołtarz.[1]

Ks. Szymon Szymocha zmodernizował przyłącze energetyczne.[1]

Staraniem ks. Józefa Mazura wymieniono instalację nagłośniającą, pomalowano kościół, przywrócono także dawny koloryt ołtarza głównego. Na plebanii wymieniono instalację wodną, gazową i kanalizacyjną, wygospodarowano też na strychu pokoje dla przebywających czasowo w parafii księży.[1]

Przy wielkim zaangażowaniu parafian i księdza Proboszcza Wieńczysława Kota mieszkańcy dzielnicy Mirów zdecydowali się zbudować nową świątynię.

Na drodze ogólnopolskiego konkursu architektonicznego zorganizowanego w październiku 2005 r. przez Częstochowski Oddział SARP-u, został wyłoniony projekt kościoła - opracowany przez Studio Atelier Loegler z Krakowa.

Podczas I pielgrzymki do Polski - 26.05.2006 roku - papież Benedykt XVI będąc na Jasnej Górze poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni.W październiku 2006 roku rozpoczęto prace związane z tworzeniem fundamentów, po wcześniejszym uporządkowaniu terenu wokół parafii.

W sierpniu następnego roku został wmurowany kamień węgielny, a ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił fundamenty pod budowę kościoła. Msza św. została odprawiona już na posadzce w nowej świątyni.

W grudniu 2008 roku Parafia obchodziła 50-lecie istnienia. Jednak uroczystości Jubileuszowe połączone z Sakramentem Bierzmowania odbyły się 11 października 2008 roku. Ksiądz infułat Marian Mikołajczyk dokonał wtedy poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pierwszego Proboszcza parafii - ks. Edwarda Motłocha.

Z Bożą pomocą, przy udziale i zaangażowaniu Proboszcza, ks. Tomasza Gila, parafianie od połowy 2009 roku kontynuowali budowę kościoła.

Decyzją arcybiskupa S. Nowaka, rok duszpasterski 2010/11 w archidiecezji częstochowskiej obchodziliśmy jako Rok Peregrynacji Krzyża we wszystkich parafiach i wspólnotach archidiecezji częstochowskiej. Dnia 2 lutego 2011 Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego nawiedził Naszą Parafię, natomiast Misje Ewangelizacyjne odbyły się w dniach od 6 do 11 kwietnia 2011 roku.

W 2011 roku sprawowana została pierwsza Pasterka w nowym kościele. Staraniem Księdza Proboszcza, na tą okazję, zamontowano okna i drzwi w tejże świątyni. Po uzyskaniu zezwolenia - stary kościół został wyburzony.

Ksiądz Tomasz Gil urządził kaplicę przedpogrzebową, doprowadził także do wybudowania w stanie surowym plebanii i bocznych pomieszczeń nowego kościoła. Do nowej świątyni został zakupiony piec centralnego ogrzewania i nagłośnienie, zrobiono ogrzewanie podłogowe oraz podłogę z gumolitu. Kościół został także oświetlony i ocieplony. Wokół świątyni powstały m.in. parking dwupoziomowy wraz ze schodami. Natomiast bezpośrednio z ulicy do kościoła prowadzą granitowe schody. Przed drzwiami wejściowymi zamontowano krzyż. Ksiądz Proboszcz Tomasz Gil zmienił również szaty i naczynia liturgiczne wraz ze stojącym krzyżem przy ołtarzu.

Podczas pięcioletniej posługi kapłańskiej księdza Tomasza Gila, w naszej parafii czterech diakonów odbywało swoją praktykę duszpasterską: ks. Adam Dzieszkowski, ks. Paweł Bil, ks. Kamil Tokarz oraz ks. Marek Leszczyk.

Z końcem czerwca 2014 roku w parafii obowiązki Księdza Proboszcza przejął ksiądz Andrzej Nieznański.

Staraniem Księdza Proboszcza w naszym kościele została wykonana posadzka granitowa. Ksiądz Andrzej Nieznański umieścił ławki drewniane w kościele i na zewnątrz. W ołtarzu głównym kościoła zawieszono figurę Matki Bożej Fatimskiej i trójki dzieci fatimskich. Wzdłuż parkingu powstała tablica z rysem historycznym naszej parafii.

Tablica z rysem historycznym naszej parafii wzdłuż parkingu

We wnętrzu kościoła namalowano polichromie przedstawiające dzieje Jezusa na tle naszej starej i nowej parafii oraz Częstochowy i okolic, a pod nimi umiejscowiono drewniane rzeźby przedstawiające Drogę Krzyżową Pana Jezusa.

Na cmentarzu parafialnym przy ołtarzu osadzono drewniany krzyż. Umiejscowiono również grób dzieci nienarodzonych oraz grób poległych za ojczyznę. Przy głównych alejach cmentarza powstają także chodniki.

Dnia 30 grudnia 2018 roku będziemy obchodzić Jubileusz 60-lecia powstania naszej parafii. Uroczystą Sumę odprawi Ks. Bp Andrzej Przybylski.

W sercach naszej społeczności wciąż tworzą się nowe pomysły, a zapał w dziele budowy świątyni nie ustaje.

_____________________________
1http://www.adiec.czest.niedziela.pl