Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Mieszkańcy wsi Mirów (dziś w granicach miasta Częstochowy), należącej do parafii w Rędzinach, zakupili 10 marca 1948 r. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” podworski spichlerz i zamienili go na kaplicę. 28 maja 1949 r. poświęcił ją miejscowy Proboszcz ks. Stanisław Gołaszewski i odprawił tam pierwszą Mszę św. Zapoczątkowując w ten sposób jej sprawowanie w każdą niedzielę i święto.[1]

10 sierpnia 1952 r. biskup Zdzisław Goliński ustanowił tu samodzielną placówkę - choć jeszcze jako ekspozyturę - polecając zamieszkać na miejscu jej duszpasterzowi ks. Edwardowi Motłochowi, dotychczasowemu wikariuszowi w Rędzinach. Ks. E. Motłoch zamieszkał w wynajętym pokoju odległym o 1 km od kaplicy i rozpoczął pracę nad tworzeniem wspólnoty parafialnej. Nabył 1,98 ha ziemi przy kaplicy, a następnie kolejne działki, na których w latach 1957-58 wybudował plebanię i założył cmentarz grzebalny.[1]

30 grudnia 1958 r. biskup Zdzisław Goliński przekształcił ekspozyturę w pełnoprawną parafię. W 1965-66 r. pierwszy jej Proboszcz ks. E. Motłoch poszerzył kaplicę. Dobudował zakrystię i salkę katechetyczną. Dał jej nowy dach, a wkrótce też szlachetny tynk.[1]

W kolejnych latach kościół i plebania otrzymały centralne ogrzewanie gazowe. Cmentarz grzebalny jak również plac wokół kościoła został ogrodzony betonowym parkanem. W centralnym punkcie cmentarza stanął kilkumetrowy krzyż. Do cmentarza doprowadzono również wodę. Kościół wyposażono w nastawę ołtarzową z obrazem Matki Bożej Fatimskiej (dzieło Bolesława Rutkowskiego, 1953 r.), dębowe ławki oraz dwa konfesjonały.[1]

Za ks. Piotra Balickiego wymieniono instalację nagłaśniającą, pomalowano wnętrze świątyni, ufundowano kilkupoziomowy żyrandol, wokół kościoła ustawiono latarnie elektryczne, pod krzyżem cmentarnym zbudowano lastrykowy ołtarz.[1]

Ks. Szymon Szymocha zmodernizował przyłącze energetyczne.[1]

Staraniem ks. Józefa Mazura wymieniono instalację nagłośniającą, pomalowano kościół, przywrócono także dawny koloryt ołtarza głównego. Na plebanii wymieniono instalację wodną, gazową i kanalizacyjną, wygospodarowano też na strychu pokoje dla przebywających czasowo w parafii księży.[1]

Przy wielkim zaangażowaniu parafian i księdza Proboszcza Wieńczysława Kota mieszkańcy dzielnicy Mirów zdecydowali się zbudować nową świątynię.

Na drodze ogólnopolskiego konkursu architektonicznego zorganizowanego w październiku 2005 r. przez Częstochowski Oddział SARP-u, został wyłoniony projekt kościoła - opracowany przez Studio Atelier Loegler z Krakowa.

Podczas I pielgrzymki do Polski - 26.05.2006 roku - papież Benedykt XVI będąc na Jasnej Górze poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni.W październiku 2006 roku rozpoczęto prace związane z tworzeniem fundamentów, po wcześniejszym uporządkowaniu terenu wokół parafii.

W sierpniu następnego roku został wmurowany kamień węgielny, a ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił fundamenty pod budowę kościoła. Msza św. została odprawiona już na posadzce w nowej świątyni.

W grudniu 2008 roku Parafia obchodziła 50-lecie istnienia. Jednak uroczystości Jubileuszowe połączone z Sakramentem Bierzmowania odbyły się 11 października 2008 roku. Ksiądz infułat Marian Mikołajczyk dokonał wtedy poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pierwszego Proboszcza parafii - ks. Edwarda Motłocha.

Z Bożą pomocą, przy udziale i zaangażowaniu Proboszcza, ks. Tomasza Gila, parafianie od połowy 2009 roku kontynuowali budowę kościoła.

Decyzją arcybiskupa S. Nowaka, rok duszpasterski 2010/11 w archidiecezji częstochowskiej obchodziliśmy jako Rok Peregrynacji Krzyża we wszystkich parafiach i wspólnotach archidiecezji częstochowskiej. Dnia 2 lutego 2011 Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego nawiedził Naszą Parafię, natomiast Misje Ewangelizacyjne odbyły się w dniach od 6 do 11 kwietnia 2011 roku.

W 2011 roku sprawowana została pierwsza Pasterka w nowym kościele. Staraniem Księdza Proboszcza, na tą okazję, zamontowano okna i drzwi w tejże świątyni. Po uzyskaniu zezwolenia - stary kościół został wyburzony.

Ksiądz Tomasz Gil urządził kaplicę przedpogrzebową, doprowadził także do wybudowania w stanie surowym plebanii i bocznych pomieszczeń nowego kościoła. Do nowej świątyni został zakupiony piec centralnego ogrzewania i nagłośnienie, zrobiono ogrzewanie podłogowe oraz podłogę z gumolitu. Kościół został także oświetlony i ocieplony. Wokół świątyni powstały m.in. parking dwupoziomowy wraz ze schodami. Natomiast bezpośrednio z ulicy do kościoła prowadzą granitowe schody. Przed drzwiami wejściowymi zamontowano krzyż. Ksiądz Proboszcz Tomasz Gil zmienił również szaty i naczynia liturgiczne wraz ze stojącym krzyżem przy ołtarzu.

Podczas pięcioletniej posługi kapłańskiej księdza Tomasza Gila, w naszej parafii czterech diakonów odbywało swoją praktykę duszpasterską: ks. Adam Dzieszkowski, ks. Paweł Bil, ks. Kamil Tokarz oraz ks. Marek Leszczyk.

Z końcem czerwca 2014 roku w parafii obowiązki Księdza Proboszcza przejął ksiądz Andrzej Nieznański. Dnia 13-go lipca 2014 roku podczas liturgii Mszy świętej o godz. 11.30 powitaliśmy Go uroczyście jako nowego Proboszcza naszej parafii.

W sercach naszej społeczności wciąż tworzą się nowe pomysły, a zapał w dziele budowy świątyni nie ustaje.

_____________________________
1http://www.adiec.czest.niedziela.pl