Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Ewangelia na niedzielę 24.03.2019

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie. [Mt 4, 17]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 13, 1-9]

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 24.03.2019

 • W Wielkim Poście: Droga krzyżowa w piątki o godz. 16:15; Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15:30, a następnie Msza św.
 • Jutro 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 8:00 i 17:00.
 • Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 05-07 kwietnia. Wygłosi je ks. Tomasz Gil.
 • Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na tacę na ogrzewanie kościoła zbieraną w ubiegłą niedzielę.
 • Proszę o zgłaszanie się do udziału w naszych parafialnych pielgrzymkach do Lwowa /do końca marca/ oraz Chorwacji. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.

Ewangelia na niedzielę 10.03.2019

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4, 4b]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 4, 1-13]

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.03.2019

 • W Wielkim Poście: Droga krzyżowa w piątki o godz. 16:15; Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15:30, a następnie Msza św.
 • Proszę o zgłaszanie się do udziału w naszych parafialnych pielgrzymkach do Lwowa /do końca marca/ oraz Chorwacji. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.

Ewangelia na niedzielę 03.03.2019

Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. [Flp 2, 15d. 16a]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 6, 39-45]

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.03.2019

 • W środę 06 marca - Popielec, rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje post ścisły czyli jakościowy i ilościowy. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.: 8:00, 16:00 /dzieci i młodzież/ i 17:00.
 • W Wielkim Poście: Droga krzyżowa w piątki o godz. 16:15; Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15:30, a następnie Msza św.
 • Dyspensa na piątek 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Jeżeli ktoś skorzysta, to trzeba sobie wybrać inny dzień w zamian na poszczenie.
 • W przyszłą niedzielę 10 marca ofiary składane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 • Proszę o zgłaszanie się do udziału w naszych parafialnych pielgrzymkach do Lwowa /do końca marca/ oraz Chorwacji. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.

Ewangelia na niedzielę 17.02.2019

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. [Łk 6, 23ab]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 6, 17. 20-26]

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ewangelia na niedzielę 10.02.2019

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. [Mt 4, 19]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 5, 1-11]

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.02.2019

 • Dziś po każdej Mszy św. z racji Światowego Dnia Chorych zbiórka ofiar do puszki na rzecz Wspólnoty "Betel".
 • Proszę o zgłaszanie się do udziału w naszych parafialnych pielgrzymkach do Lwowa /do końca marca/ oraz Chorwacji. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.

Ewangelia na niedzielę 03.02.2019

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. [Łk 4, 18]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 4, 21-30]

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.02.2019

 • Dziś po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 • We wtorek na Mszy św. o godz. 17:00 - poświęcenie chleba i wody z racji wspomnienia św. Agaty.
 • W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. z racji Światowego Dnia Chorych, odbędzie się zbiórka ofiar do puszki na rzecz Wspólnoty "Betel".
 • Serdeczne podziękowania dla: pp. Jerzego, Tadeusza, Jarosława, Zbigniewa, Andrzeja, Grzegorza oraz Zbigniewa za pomoc przy rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowej w naszym kościele.
 • Proszę o zgłaszanie się do udziału w naszych parafialnych pielgrzymkach do Lwowa /do końca marca/ oraz Chorwacji. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.
 • Na prośbę organizatorów - Udzielam dyspensy dla uczestników dyskoteki w naszej szkole w najbliższy piątek.

Ewangelia na niedzielę 27.01.2019

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. [Łk 4, 18]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1, 1-4; 4, 14-21]

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Szóstego stycznia obchodzimy święto Trzech Króli - na cześć Trzech Mędrców ze Wschodu, Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wg Ewangelii św. Mateusza udali się oni do Jerozolimy w celu poszukiwania króla. Przepowiednia oznajmiła im, aby szli do Betlejem, a trasę do Dzieciątka miała wskazać gwiazda, którą widzieli na Wschodzie. Po drodze wstąpili na dwór króla Judei, Heroda. Ten usłyszawszy nowinę, w Chrystusie upatrywał rywala do tronu. Mędrcy ujrzawszy gwiazdę, odnaleźli Świętą Rodzinę i ofiarowali Bożej Dziecinie swoje najcenniejsze dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Złotem ogłosili Jezusa Królem królów, przez kadzidło odkryli w Nim Najwyższego Kapłana, natomiast mirra miała zapowiadać mękę Chrystusa.

Trzej Królowie z darami

Podczas snu Trzej Królowie otrzymali wskazówkę, by wrócić do swych krajów inną drogą.

Wg tradycji poświęconą kredą oznaczamy w owym dniu drzwi naszych domów znakami C+M+B 2019. Nie jest to jak się błędnie przyjmuje K+M+B czyli imiona Trzech Króli. C+M+B oznacza "Christus Mansionem Benedicat" - czyli "Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)" lub "Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu".[1]

[1] Źródło: www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1283,nie-pisz-na-swoich-drzwiach-kmb.html

Ewangelia na niedzielę 06.01.2019

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza[Mt 2,1-12]

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 06.01.2019

 • Dziś - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Święto Trzech Króli. Na każdej Mszy św. poświęcenie wody oraz kredy i kadzidła, są przygotowane specjalne zestawy. Na Mszy św. o godz. 9:30 - będą jasełka przygotowane przez uczniów z Naszej szkoły /Podziękowania dla firmy "Jagopol" za bufet owocowy/.
 • W przyszłą niedzielę 13 stycznia, po Mszy św. o godzinie 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 • W tym tygodniu kontynuacja kolędy - odwiedzin duszpasterskich - zgodnie z programem umieszczonym poniżej.

Odwiedziny duszpasterskie - Kolęda 2019r.
Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 9:00

 • 02.01 – Środa: ul. Bursztynowa nr 1 – 62.
 • 03.01 – Czwartek: ul. Bursztynowa nr 64 – do końca.
 • 04.01 – Piątek: ul. Rozdolna, ul. Turystyczna.
 • 05.01 – Sobota od godz. 11.00: ul. Skalna 3, ul. Prędziszów, ul. Krańcowa i ul. Wodociągowa.
 • 06.01 – Niedziela: Uroczystość Trzech Króli.
 • 07.01 – Poniedziałek: ul. Mączna nr 1 – 43.
 • 08.01 – Wtorek: ul. Mączna nr 53 – 136.
 • 09.01 – Środa: ul. Mirowska nr 149 – 198.
 • 10.01 – Czwartek: ul. Mirowska nr 203 – 246.
 • 11.01 – Piątek: ul. Mirowska nr 247 – 291.
 • 12.01 – Sobota: ul. Mirowska nr 293 – 341.
 • 13.01 – Niedziela.
 • 14.01 – Poniedziałek: ul. Mirowska nr 345 – 373.
 • 15.01 – Wtorek: ul. Mirowska nr 384 – 414.
 • 16.01 – Środa: ul. Komornicka nr 1 – 50.
 • 17.01 – Czwartek: ul. Komornicka nr 51 – 78.
 • 18.01 – Piątek: ul. Komornicka – dokończenie.
 • 19.01 – Sobota: ul. Mstowska /od nr 37 A/ i ul. Skalna.
 • 20.01 – Niedziela.
 • 21.01 – Poniedziałek: ul. Morenowa i domy w lesie /od ul. Komornickiej/ oraz ul. Mirowska 247/251, blok wodociągów i ul. Filtrowa.
 • 22.01 – Wtorek: ul. Hektarowa nr 1 – 27.
 • 23.01 – Środa: ul. Hektarowa nr 29 – 48A.
 • 24.01 – Czwartek: ul. Hektarowa nr 50 – 75.

Ks. Andrzej Nieznański – proboszcz.
Tel. 691017710.

Zestaw na kolędęPodczas wizyty duszpasterskiej, czyli innymi słowy kolędy powinny być na stole następujące elementy:

Na stole pokrytym białym obrusem stawiamy krzyż. Po jego obu stronach umieszczamy świece, których płomień symbolizuje przyjście Chrystusa. Na samym środku kładziemy otwartą Biblię. Do błogosławieństwa domu i rodziny konieczna jest woda święcona, obok której powinno znaleźć się kropidło.

Przygotujmy także do podpisu zeszyty do religii i/lub indeksy do bierzmowania swoich dzieci.

Ewangelia na niedzielę 23.12.2018

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. [Łk 1,38]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1,39-45]

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 23.12.2018

 • Jutro Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msza św. i zakończenie Rorat o godz. 8:00. Zachowajmy tradycyjny post oraz wszystkie zwyczaje i tradycje związane z wieczerzą wigilijną.
 • O północy 24/25 grudnia Pasterka Bożonarodzeniowa i rozpoczniemy - Uroczystość Narodzenia Pańskiego, a w środę 26 grudnia - II Dzień Świąt. Porządek Mszy św. niedzielny. W św. Szczepana o godz. 8:00 i 11:30 poświęcenie owsa.
 • W czwartek 27 grudnia z racji święta św. Jana Ewangelisty na Mszy św. o godz. 17:00 - poświęcenie wina.
 • W przyszłą niedzielę 30 grudnia - Święto Najświętszej Rodziny - Jubileusz 60-lecia powstania Naszej Parafii. Uroczystą Sumę odprawi Ks. Bp Andrzej Przybylski. Serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian.
 • Odwiedziny duszpasterskie - kolędę rozpoczniemy 2 stycznia od ul. Bursztynowej.
 • Uroczystość I Komunii Św. zawsze w trzecią niedzielę maja. W 2020 roku będzie to 17 maja.
 • Przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 6zł, a duże po 12zł.

Ewangelia na niedzielę 16.12.2018

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 3,10–18]

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.12.2018

 • Wielkie "Bóg zapłać" ks. Pawłowi Kostrzewskiemu za poprowadzenie naszych rekolekcji adwentowych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za liczny udział w rekolekcjach i hojne ofiary złożone na tacę.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Od wtorku będziemy przygotowywać dekorację bożonarodzeniową w kościele. Serdecznie proszę Radę Parafialną i Akcję Katolicką o pomoc w przywiezieniu i oprawieniu choinek oraz montażu szopki. A młodzież zapraszam w czwartek i piątek od 18:00 do ubierania choinek.
 • Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnym mini-festynie choinek bożonarodzeniowych we współpracy z hurtownią warzyw i owoców "Jagopol". Od poniedziałku do piątku włącznie będzie możliwość nabycia choinek - jodła kaukaska, cięta, dwa rodzaje: 1,8-2,3m - 80zł; 2,3-2,7m - 100zł; Drzewka przy wejściu do kościoła po lewej stronie. Na razie jest 20 szt., a kolejne zostaną przywiezione w miarę potrzeby. Możemy je oglądać, nabywać a także składać zamówienia u p. Zbigniewa.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 6zł, a duże po 12zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2019 rok: 1) 6-9 czerwca - Lwów /potrzebne paszporty/, lub jeśli sytuacja na Ukrainie pogorszy się lub nie będzie chętnych to w tym samym terminie będzie pielgrzymka krajowa - Sandomierz, Zamość Solina, Komańcza, Dukla. 2) 13-21 września - Chorwacja - Medjugorie /wystarczy dowód osobisty/.

Faustyna KowalskaW drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku, podczas Mszy kanonizacyjnej Faustyny Kowalskiej.

Po raz pierwszy Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta 22.02.1931 roku, gdy przekazywał siostrze Faustynie wolę co do powstania obrazu Chrystusa Miłosiernego. Eugeniusz Kazimirowski namalował w 1934 roku pierwotną wersję tegoż obrazu. Większość rozmów z Mesjaszem, święta zapisała w Dzienniczku, stanowiącym inspirację dla encykliki papieża Jana Pawła II Dives in Misericordia - o Bożym Miłosierdziu (z 30.11.1980 roku). Papież zmarł 02.04.2005 roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

W późniejszym czasie Zbawiciel wyjaśnił, co przedstawia ten obraz: blady promień symbolizuje wodę usprawiedliwiającą dusze, a czerwony - oznacza krew, która jest życiem dusz.

Obraz Miłosierdzia Bożego - pierwotna wersjaPan wskazał Świętej także pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata:

 • koronka do Miłosierdzia Bożego
 • modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”
 • modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia (o 15.00)
 • obchodzenie święta Miłosierdzia
 • szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem oraz czynem.

Swe nieskończone Miłosierdzie Chrystus okazuje podczas każdej Mszy świętej - gdy ofiarowuje się za nas pod postacią chleba i wina. Ta ofiara jest taką samą ofiarą jak ofiara za grzechy ludzkie Mesjasza na krzyżu - czysta i doskonała. Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza wiernym grzechy podczas spowiedzi. Udziela swej miłości małżonkom i zachęca, by na niej budować swe życie. Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych i podtrzymuje ich w cierpieniu.

Najlepszą odpowiedzią człowieka na miłość Boga jest poświęcenie całego siebie kochającemu Ojcu oraz miłowanie bliźniego jak siebie samego.

Ewangelia

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20, 29]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 20, 19-31]

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

15 – 21.07.2018

Budapeszt – Wiedeń – Krems – Salzburg – Praga

1 DZIEŃ Niedziela 15.07.2018

Wyjazd z MIROWA około 23.30, przekroczenie punktu granicznego - Cieszyn, przejazd przez Czechy, Słowację na Węgry (jazda non stop z krótkimi przerwami na posiłki – prowiant własny uczestników).

2 DZIEŃ Poniedziałek 16.07.2018

Przyjazd do BUDAPESZTU w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od Wzgórza Gellerta, które wznosi się 130 m. ponad nabrzeże Dunaju (wjazd autokarem), i na którego szczycie stoi Pomnik Wolności i zbudowana przez Habsburgów Cytadela. Podziwianie wspaniałej panoramy miasta, której punktem centralnym jest Dunaj z jego pięknymi mostami. Przejazd na wzgórze zamkowe pod Basztę Rybacką, Kościół Macieja i zamek. Potem Parlament, Bazylika Stefana i przejdziemy na ulicę Vaci, wizyta w hali targowej. Następnie przejedziemy na przystań gdzie odbędziemy rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Po krótkim odpoczynku przejazd do węgierskiej czardy na kolację. Przejazd do hotelu. Nocleg.

3 DZIEŃ Wtorek 17.07.2018

Śniadanie. Wyjazd z hotelu ok. godz. 800. Około godz. 1200 przyjazd do stolicy Austrii - WIEDNIA. Wjazd na Wzgórze Kalenberg – słynne z Odsieczy Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Zwiedzanie Kościoła Polskiego, panorama miasta z tarasów widokowych. Zwiedzanie Wiednia: dawna letnia rezydencja cesarska Schönbrunn, spacer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem widokowym. Ringstrasse - otaczająca historyczne centrum metropolii, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Burgtheater, Kościół Wotywny. Belweder z pięknymi ogrodami, dom Hundertwassera. Spacer po centrum - gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynna ze swoich kolorowych dachówek, Hofburg - rezydencja cesarska, Plac Graben, Plac św. Szczepana oraz Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Wiednia. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ Środa 18.07.2018

Śniadanie. Wyjazd z hotelu ok. godz. 800. Przejazd do KREMS - STEIN - najstarszego miasta Dolnej Austrii, malowniczo położonego nad Dunajem, perły architektury renesansowej. Miasto leży na krańcu słynnej doliny Wachau - rejonu znanego od czasów rzymskich z uprawy wina. Spacer po miasteczku, rejs statkiem po Dunaju (przejazd autokaru do Melk) słynną doliną Wachau wśród winnic, średniowiecznych zamków i opactw. MELK - to drugie, co do wielkości opactwo Benedyktynów w Europie, miejsce pielgrzymek austriackich cesarzy; z dziedzińca rozciąga się zachwycająca panorama na Dunaj. Klasztor Benedyktynów z przepięknym kościołem p.w. św. Piotra i Pawła należy do najwspanialszych obiektów architektury baroku w Europie. Przejazd do hotelu w Salzburgu. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ Czwartek 19.07.2018

Po śniadaniu zwiedzanie SALZBURGA - jednego z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta, które w 1996 r. zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: ogród i pałac arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta), Opactwo św. Piotra, romański kościół św. Ruprechta (XI wiek), Rezidenzplatz, pomnik Mozarta. Czas wolny. Zwiedzanie ogrodów wodnych - Pałac Hellbrunn, otoczony rozległym parkiem jest zaliczany do najpiękniejszych przykładów architektury manierystycznej na północ od Alp i jest unikatem w całej Europie. Słynne ogrody z wodotryskami, zaprojektowane w 1618 roku zachwycają zwiedzających po dziś dzień. Około 16.00 wyjazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ Piątek 20.07.2018

Śniadanie. Godz. 8.30. Zwiedzanie PRAGI rozpoczniemy od wizyty na Hradczanach, dzielnicy w której zgromadzone są najcenniejsze budowle i pamiątki rozkwitu miasta nad Wełtawą, takie jak: Strahowski klasztor z muzeum miniatur, praska loreta, pałace –Toskański Szwarzenbergów i pałac arcybiskupi. Zwiedzamy zamek królewski z przepiękną Salą Władysławowską. W obrębie zamku hradczańskiego znajduje się również katedra Św. Wita – miejsce spoczynku władców Czech i kaplica św. Wacława – patrona Czech, złota uliczka, zamieszkiwana niegdyś przez strażników pałacowych. Przejście na Małą Stranę - dzielnicę założoną przez Karola Luksemburskiego. Krótki czas wolny. Spacer po moście Karola, czyli 510 metrów kontaktu z Wełtawą i artystami portrecistami, zwiedzanie Starego Miasta, zegar ratuszowy Orloj, sławny dzięki ruchomym figurkom Apostołów i inne obiekty starówki. Czas wolny. Przejście na Nowe Miasto, zwiedzanie centrum Pragi (m.in. Plac Wacława, Dom Miejski, Brama Prochowa). Obiad. Krótki czas wolny na zakup pamiątek. Około 18.00 wyjazd do kraju.

7 DZIEŃ Sobota 21.07.2018

Przyjazd do MIROWA w godzinach wczesno porannych. Zakończenie pielgrzymki.

CENA : 720,00 zł + 270 euro

Świadczenia zawarte w cenie:

ZAKWATEROWANIE:

4 noclegi w hotelach ** i *** pokoje 2,3 os. z łazienkami: 1 nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie, 1 nocleg w hotelu *** w okolicy Wiednia , 1 nocleg w hotelu **/*** w Salzburgu , 1 nocleg w hotelu **/*** w Pradze

WYŻYWIENIE:

4 śniadania, 4 obiadokolacje

TRANSPORT:

Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.

UBEZPIECZENIE:

Signal Iduna S. A.

INNE:

Opiekę pilota na całej trasie.

Cena zawiera :

Kosztu biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników, przejazdów metrem oraz słuchawek.

* system Alma Tour Guide (bezprzewodowy elektroniczny system komunikowania się pomiędzy pilotem / przewodnikiem a uczestnikami wycieczki powodujący, że podczas zwiedzania cały czas uczestnicy słyszą zarówno przewodnika jak i pilota grupy).

Informacje praktyczne .

W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona). Cena ewentualnych dodatkowych posiłków w trakcie zwiedzania ok. 12 EUR (płatne przez uczestników indywidualnie). Napoje do kolacji płatne dodatkowo: ok. 2-3 EUR na os.

UWAGA :

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

FESTYN PARAFIALNY
na rzecz budowy nowego kościoła

NIEDZIELA 07.05.2017 r.
godz. od 8:45 do 18:00
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Mirowie

Od godz. 8:45 do 17:45 - zabawa fantowa
– każdy los wygrywa!!!

oraz

kawiarenka – wypieki domowe, grill, kawa, herbata, napoje chłodzące i lody firmy ALEX-POL oraz Produkty regionalne „BULLE”

Od godz. 14:00 - atrakcje festynu:

 • dobra muzyka dla wszystkich!!!
 • dmuchane zamki!!!
 • gry i zabawy dla młodszych i starszych!!!

Godz. 18:00 - losowanie
nagród głównych:

 • komplety wypoczynkowe,
 • felgi aluminiowe do samochodu,
 • tablet,
 • AGD: elektryczny mop parowy,
 • grill elektryczny,
 • 5 ͯ 100 zł talony na zakupy w sklepie Lewiatan-Mirów,
 • haftowany obraz,
 • prostownica do włosów.

ZAPRASZA RADA PARAFIALNA
i AKCJA KATOLICKA

Faustyna KowalskaW drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku, podczas Mszy kanonizacyjnej Faustyny Kowalskiej.

Po raz pierwszy Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta 22.02.1931 roku, gdy przekazywał siostrze Faustynie wolę co do powstania obrazu Chrystusa Miłosiernego. Eugeniusz Kazimirowski namalował w 1934 roku pierwotną wersję tegoż obrazu. Większość rozmów z Mesjaszem, święta zapisała w Dzienniczku, stanowiącym inspirację dla encykliki papieża Jana Pawła II Dives in Misericordia - o Bożym Miłosierdziu (z 30.11.1980 roku). Papież zmarł 02.04.2005 roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

W późniejszym czasie Zbawiciel wyjaśnił, co przedstawia ten obraz: blady promień symbolizuje wodę usprawiedliwiającą dusze, a czerwony - oznacza krew, która jest życiem dusz.

Obraz Miłosierdzia Bożego - pierwotna wersjaPan wskazał Świętej także pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata:

 • koronka do Miłosierdzia Bożego
 • modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”
 • modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia (o 15.00)
 • obchodzenie święta Miłosierdzia
 • szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem oraz czynem.

Swe nieskończone Miłosierdzie Chrystus okazuje podczas każdej Mszy świętej - gdy ofiarowuje się za nas pod postacią chleba i wina. Ta ofiara jest taką samą ofiarą jak ofiara za grzechy ludzkie Mesjasza na krzyżu - czysta i doskonała. Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza wiernym grzechy podczas spowiedzi. Udziela swej miłości małżonkom i zachęca, by na niej budować swe życie. Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych i podtrzymuje ich w cierpieniu.

Najlepszą odpowiedzią człowieka na miłość Boga jest poświęcenie całego siebie kochającemu Ojcu oraz miłowanie bliźniego jak siebie samego.

ŚmingusówkaPoniedziałek Wielkanocny w całej Polsce znany jest jako „śmigus - dyngus”. Przeżywamy go pod znakiem wody święconej, jak i zwykłej.

Polewając się nawzajem wodą, przypomnijmy sobie że owy zwyczaj pochodzi prawdopodobnie z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy chrześcijaństwa rozganiali wiernych głoszących Zmartwychwstanie Pańskie.

Nie możemy zapominać również, iż wszyscy zostaliśmy obmyci wodą Chrztu świętego. W tym dniu pamiętajmy o swej godności chrześcijańskiej oraz o tym, że zanurzeni w śmierci Chrystusa, jak On powstaniemy z martwych i wkroczymy w „nowe życie”.

EWANGELIA

Ewangelia wg św. Mateusza [Mt 28,8-15]

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Źródło:mateusz.pl - Czytania na każdy dzień

To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa. Obchodzona jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.

Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu Jezusa, Maria Magdalena, Maria - matka Jakuba i Salome poszły o wschodzie słońca na grób aby namaścić Jego ciało. Grób był otwarty, kamień odsunięty, a w środku nie było ciała Mesjasza, ponieważ zmartwychwstał. Wg Ewangelii św. Marka, kobiety spotkały w grocie młodzieńca, a św. Mateusz pisze iż był to Anioł.

W dniu zmartwychwstania Chrystusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie, rozgoryczeni śmiercią swojego Nauczyciela. W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus. Dopiero po dotarciu na miejsce, Jezus został rozpoznany przez uczniów podczas łamania chleba.

ZmartwychwstaniePierwsza Niedziela Wielkanocna to dzień radości, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ostatnim słowem Pana nie były śmierć i poniżenie, lecz zmartwychwstanie i chwała. Dlatego Wielka Niedziela jest świętem zwycięstwa Jezusa nad szatanem i nad śmiercią. Chrystus został ofiarowany na krzyżu jako nasza Pascha, co oznacza, że i my w Nim i poprzez Niego uczestniczymy w Jego zwycięstwie złem.

Msza rezurekcyjna:

Mszę rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Hostią w monstrancji oraz liturgiczne symbole święta: krzyż ozdobiony stułą, paschał i figura Jezusa Zmartwychwstałego. Procesja rozpoczyna się przy znajdującym się w kościele Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Jezusa. Niosąc monstrancję z Hostią, celebrans prowadzi całą procesję dookoła kościoła. Na początku Mszy świętej wznoszony jest okrzyk radości „Alleluja!” (czyli Chwalcie Boga).

W polskim zwyczaju każda rodzina po porannej rezurekcji składa sobie wielkanocne życzenia i zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego.